Hits: 1768

Suomi on jo vuosia sallinut kurdeille poliittiseen terroriin viittaavan toiminnan

Mielenkiintoinen käräjäoikeuden tuomio annetaan perjantaina 20.5.2022. Kyseessä on kurdien mielenosoitusliikkeen suorittama neljän kurdien kanssa eri poliittista kantaa edustavan ihmisen pahoinpitely Helsingin Narinkkatorilla 23.3.2019. Yksi pahoinpidellyistä oli eduskuntavaaliehdokas Panu Huuhtanen ja vaalit pidettiin 18.4.2019. Kurdit olivat pahoinpitelyn tehdessään tietoisia Huuhtasen poliittisesta toiminnasta.

Asia on ajankohtainen nyt, kun Turkki on vastustanut Suomen Nato-jäsenyyttä juuri sen takia, että Suomi sallii kurdien poliittiseen terroriin viittaavan toiminnan Suomessa. Kurdit huutelivat pahoinpitelytilanteessa ‘Erdogan on terroristi’ -huutoja.

Tässä artikkelissa on Panu Huuhtasen oikeudenkäyntiä varten keräämää materiaalia kurdien katuaktivismin mellakoivasta luonteesta. Kurdit ovat pahoinpidelleet Huuhtasen jo kahdesti mielenosoituksissaan, artikkelissa on näihin molempiin juttuihin liittyvää materiaalia.

Helsingin käräjäoikeudelle

Asia:
Panu Huuhtasen (jälj. Huuhtanen) kirjalliset yksityisoikeudelliset vaatimukset asiassa R 20/9879 todisteluineen.

Vaatimukset:

Huuhtanen vaatii Ramadan Khaledille, Secilmis Mehmetille ja Aso Viyanille rangaistusta pahoinpitelystä.

Huuhtanen vaatii Ramadan Khaledia korvaamaan lyhytaikaisesta voimakkaasta kivusta 200€.
Huuhtanen vaatii Ramadan Khaledia potkusta aiheutuneista kyljen kudosvaurioista (lääkärin toteamat) ja pitkäaikaisesta kylkikivusta ja sen vaatimista särkylääkkeistä 500€.

Huuhtanen vaatii Mehmet Secilmisiä korvaamaan kivusta ja pitkäaikaisen toipumisen aiheuttamasta kyynärluun murtumasta kipulääkkeineen 2500€. Lisäksi Huuhtanen vaatii Secilmisiä korvaamaan ansionmenetyksiä viiden viikon sairaslomaltaan töistä 1000€. Ansionmenetykset koostuvat mm. Huuhtasen menettämistä yötyökorvauksista, joita ei sairaslomalta makseta. Huuhtanen teki tuohon aikaan pelkkiä yövuoroja.

Huuhtanen joutui pahoinpitelyn seurauksena myös työpaikallaan kurinpitomenettelyn kohteeksi, joka johti kirjalliseen varoitukseen. Raskaan prosessin henkisistä kärsimyksistä Huuhtanen vaatii Ramadan Khaledia, Secilmis Mehmetiä ja Aso Viyania yhteisvastuullisesti korvaamaan 1200€, 400€ jokainen. Kurinpitomenettely johtui Huuhtasen hoitamien asiakkaiden pelosta, kun tapaus sai myös julkisuudessa huomiota.

Huuhtanen vaatii Aso Viyania korvaamaan 200€ lippukepillä lyönnistä jalkoihin, joka aiheutti voimakasta kipua ja mustelmia jalkoihin. Viyan myös aloitti tilanteessa väkivallan Huuhtasta kohtaan ja kannusti näin muita voimakkaamman väkivallan käyttöön Huuhtasta kohtaan.

Pahoinpitely aiheutti Huuhtaselle sekä akuutin stressireaktion että pitkäkestoista (muutamia kuukausia) pelkoa ja ahdistusta, joka vaikeutti pahoin Huuhtasen eduskuntavaalityötä julkisilla toreilla, joissa Huuhtanen joutui kohtaamaan mm. vasemmistoliiton toiminnassa mukana olevia kurdeja ja anarkisteja. Myös Huuhtasen käytännön vaalityö mm. vaalijulisteiden liisteröinti ja vienti ympäri Uuttamaata estyi kipsissä olleen käden vuoksi. Nämä samat henkilöt osallistuvat myös kurdien mielenosoitusliikkeeseen (mm. vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Said Moradi).

Näistä psyykkisistä ja eduskuntavaalityötä haitanneista seuraamuksista Huuhtanen vaatii Ramadan Khaledia, Secilmis Mehmetiä ja Aso Viyania yhteisvastuullisesti korvaamaan 2100€, 700€ jokaiselta.

Lisäksi Huuhtanen vaatii Ramadan Khaledia, Secilmis Mehmetiä ja Aso Viyania korvaamaan Huuhtasen oikeudenkäyntikulut asiassa yhteisvastuullisesti. Koska Huuhtanen ei käyttänyt asiassa asianajajaa, niin oikeudenkäyntikulut tulee suorittaa suoraan Huuhtaselle yhteensä 1200€, 400€ jokaiselta.

Henkilötodistelu todisteluteemoineen

Huuhtanen nimeää todistajiksi:

1. Kolme muuta asianomistajaa Ikosen, Mäntymäen ja Vesanderin.
Todistusteema: Tapahtumat Narinkkatorilla

2. Harri Lyyran, joka vielä esitutkinnassa oli yhtenä asianomistajana Todistusteema: Tapahtumat Narinkkatorilla

3. Deniz, Zilan Todistusteemat: Denizin esitutkinnassa Huuhtasesta antamat väärät luonnehdinnat, perätön lausuma, että Huuhtanen olisi kutsunut kurdeja terroristeiksi tilanteessa, Huuhtasta lippukepillä lyöneen henkilöllisyys, Aso Viyanin toiminta jonkinlaisena järjestäjänä 23.3.2019 mielenosoituksessa, mielenosoitus poliisi-ilmoituksen tehneen pääjärjestäjän näkökulmasta, pääjärjestäjän suhtautuminen mielenosoittajien väkivaltaisuuteen, pääjärjestäjän näkemys kurdien mielenosoitusliikkeen muissa mielenosoituksissa havaittuihin laittomuuksiin.

4.  Helsingin poliisilaitoksen EET-yksikön pitkäaikainen neuvottelijapoliisi vk Konkan, joka tuli paikalle selvittelemään pahoinpitelyä. Todistusteemat: Huuhtasen toiminta mielenosoitusten järjestäjänä Helsingissä (Konka on toiminut vuosia Huuhtasen kanssa poliisiyhteistyössä mielenosoitusten järjestelyissä), Kurdien mielenosoitusliike Helsingissä EET-poliisin näkökulmasta.

Kirjalliset todisteet todisteluteemoineen:

1. Poliisin esitutkintapöytäkirja 5500/R/11193/19 Todisteluteemat: Vurgunin esitutkinnan kuulustelussa ilmaisemat asiat: Tiesi Huuhtasen ennalta ja hänen itse ilmaisemansa lukuisat motivaatiotaustat väkivaltaan Huuhtasta kohtaan, Vurgun pitää väkivaltaa oikeutettuna. Zilan Denizin Huuhtasta mustamaalaavat lausunnot todistajan kuulemisessa.
2. Iltalehden artikkeli Kurdijärjestö PKK ilmoittautui Turkin itsemurhaiskun tekijäksi https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2016082622227936 todisteluteemat: Öcalanin toiminta PKK-järjestön perustajana ja johtajana, Öcalanin elinkautinen tuomio terrorismista, PKK:n terrori-isku vuonna 2016, Turkki, Yhdysvallat ja EU luokittelee PKK:n terroristijärjestöksi.
3. Narinkkatorin valvontakameratallenne todisteluteemat: Tapahtumien yleinen kulku Narinkkatorilla 16.2.2019, Aso Viyanin osallisuus Vurgunin vapauttamiseen poliisien hallusta, Huuhtaseen kohdistunut väkivalta Vurgunin lyönti ja toisen henkilön tekemä Huuhtaseen kohdistunut lippukepillä lyönti
4. Huuhtasen itse kuvaama videotallenne 16.2.2019 tapahtumista todistusteemat: Huuhtanen keskustelee EET-poliisi Peltolan kanssa, kun tilanne alkaa, Aso Viyanin rooli häirinnän aloittajana, Huuhtasen ilmoitus kepillä lyöneestä, Huuhtasen ehdotus palata Henry’s pubiin, Huuhtasen kiinniotto, Vurgunin vapauttaminen poliisin hallusta, poliisin toiminnan hallinnanmenetys tilanteessa, Huuhtasen laittomana pitämä vapaudenriisto Huuhtaseen kohdistuneen pahoinpitelyn jälkeen.
5. Video: Aso Viyan käy Panu Huuhtasen kimppuun Helsingin Rautatientorilla 26.5.2018 todisteluteemat: Saman kurdien mielenosoitusjoukon (Aso Viyan kaikissa provokaattorina) pitkään jatkunut aggressio Huuhtasta kohtaan mielenosoitusliikkeen tapahtumissa ainakin vuoden ajan, väkivallan raaistuminen kerta kerralta, kurdien herjaavat huutelut Huuhtaselle useissa tapahtumissa.
6. Esitutkintapöytäkirja 5500/R/39292/18 todisteluteemat: Poliisi on ollut haluton tutkimaan Huuhtaseen kohdistuvia fyysisiä loukkauksia ja kunnianloukkauksia, joita kurdit tekevät ja huutelevat, Huuhtasta ei edes kuultu asiassa, jotta Huuhtanen olisi voinut esittää nyt todisteena olevan videon 26.5.2018 Viyanin lyönnistä, kurdien aggression pitkäaikaisuus Huuhtasta kohtaan.
7. Sisäministeriö: Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 2020, sivu 21, todisteluteemat: Kurdit ovat tekoaikaan vuonna 2019 liittoutuneet väkivaltaisten kantasuomalaisten vasemmistoanarkistien kanssa poliittisessa katuaktivismissaan, sisäministeriö toteaa toimintaan sisältyvän häiriökäyttäytymistä ja viranomaisiin kohdistuvaa vastarintaa ja matkustamista Syyrian sotatoimialueelle aseelliseen toimintaan, antifasistinen motivaatiotausta, joka oikeuttaa väkivallan fasisteina koettuja ihmisiä kuten Huuhtasta kohtaan.
8. Video: Kurdit (Said Moradi) isossa omenassa 17.3.2018 todisteluteemat: Kurdien mielenosoitustoiminnan mellakkaluonne ja aggressio järjestystä valvovia viranomaisia kohtaan, kurdien mielenosoitusliikkeen tiiviit kytkökset vasemmistoliittoon Said Moradin eduskuntavaaliehdokkuuden kautta, Huuhtaseen kohdistuvan väkivallan poliittinen luonne ja sen kytkökset vasemmistoliittoon, Huuhtanen oli 16.2.2019 Reformin eduskuntavaaliehdokas.
9. Huuhtanen nettisivulleen kirjoittama artikkeli kurdien vaarallisesta katuaktivismista keväällä 2019 todisteluteemat: Huuhtasen kokema vakava väkivalta eduskuntavaaliehdokkaana, median laimeat reaktiot Huuhtaseen kohdistuneeseen väkivaltaan, kurdiaktivisti Anter Yasan julkaisemat toiveet, että Huuhtaseen kohdistettaisiin lisääkin poliittista väkivaltaa ja jo nähdyn väkivallan 100% hyväksyminen, Helsingissäkin mieltään osoittavien kurdien veteraanistatus sotatoimialueilta, kyky raakaan väkivaltaan vastustajinaan pitämiään kohtaan.
10. Said Moradin vaalimainos vasemmistoliiton ehdokkaana eduskuntavaalissa keväällä 2019 (jpg) todisteluteemat: Vasemmistoliiton tiiviit suhteet kurdien katuaktivismiin ja antifasistiseen kantasuomalaisten anarkistien aktivismiin, Huuhtasen kokeman väkivallan poliittinen motivaatiotausta.
11. Esitutkintapöytäkirja 23.3.2019 väkivallanteosta 5500/R/18719/19 Huuhtasta kohtaan todisteluteemat: Kurdien hyvin moninaiset motivaatiotaustat kohdistaa tuntemaansa Huuhtaseen väkivaltaa poliittisista syistä, jopa Turkin agitaattoriksi epäily, Henri Juhani Sulku on ilmeisesti kurdien kanssa toimiva kantasuomalainen anarkisti, Aso Viyanin julkilausuma Huuhtasesta oikeistolaisen porukan jäsenenä perusteluna väkivaltaan Huuhtasta kohtaan.
12. Yleisradion artikkeli: Mielenosoittajat pysäyttivät liikenteen Helsingin keskustassa https://yle.fi/uutiset/3-6362975 todisteluteemat: Usein kurdien mielenosoitukset ovat olleet ilmoittamattomia ja niihin on liittynyt mm. laitonta liikenteen häirintää, Huuhtasen kritiikki kurdien mielenosoitusliikettä kohtaan on perustunut näiden laittomien piirteiden arvosteluun kurdien toiminnassa.
13. Yleisradion artikkeli: Helsingin keskustassa kurdien mielenosoitus – “Paikalla 20–30 poliisiautoa” https://yle.fi/uutiset/3-10113080 todisteluteemat: Usein kurdien mielenosoitukset ovat olleet ilmoittamattomia ja niihin on liittynyt mm. laitonta liikenteen häirintää, Huuhtasen kritiikki kurdien mielenosoitusliikettä kohtaan on perustunut näiden laittomien piirteiden arvosteluun kurdien toiminnassa.
14. Yleisradion artikkeli: Harvinainen tilanne eduskunnassa, mielenilmaus keskeytti kyselytunnin hetkeksi https://yle.fi/uutiset/3-10066439: Kurdien mielenosoitusliike on häiriköinyt myös eduskunnan täysistuntoa. Huuhtasen kritiikki kurdien mielenosoitusliikettä kohtaan on perustunut näiden laittomien piirteiden arvosteluun kurdien toiminnassa.
15. Yleisradion artikkeli: Turkin lähetystöä heiteltiin kananmunilla – poliisi sai kivistä https://yle.fi/uutiset/3-8371504 todisteluteemat: Kurdit ovat hyökänneet Turkin lähetystöä vastaan ikkunoita rikkoen ja poliisiikin väkivaltaa kohdistaen usempaan kertaan. Huuhtasen kritiikki kurdien mielenosoitusliikettä kohtaan on perustunut näiden laittomien piirteiden arvosteluun kurdien toiminnassa.
16. Yleisradion artikkeli Mielenilmaus muuttui rähinäksi Helsingissä – poliisi on ottanut yhden henkilön kiinni https://yle.fi/uutiset/3-11019976 todisteluteemat: Kurdit ovat hyökänneet Turkin lähetystöä vastaan ikkunoita rikkoen ja poliisiinkin väkivaltaa kohdistaen usempaan kertaan. Huuhtasen kritiikki kurdien mielenosoitusliikettä kohtaan on perustunut näiden laittomien piirteiden arvosteluun kurdien toiminnassa.
17. Yleisradion artikkeli Poliisi käytti etälamautinta Helsingissä Turkin sotatoimia kurdien itsehallintoalueella vastustavassa mielenosoituksessa https://yle.fi/uutiset/3-11028040 todisteluteemat: Myös Narinkkatorilla kurdit kohdistivat väkivaltaa poliisia kohtaan vielä samana syksynä 19.10.2019 Huuhtasen pahoinpitelyn jälkeen, poliisi joutui käyttämään tilanteessa etälamautinta kurdin rauhoittamiseen, sisäministeri Ohisalokin joutui ottamaan kantaa tilanteeseen, poliisilla oli selvityksensä mukaan tiedustelutietoja, joiden mukaan mielenosoitukseen oli osallistumassa “anarkistitaustaisia henkilöitä”, vasemmistoliitto-kytkös Huuhtasen pahoinpitelyssä, Huuhtasen kritiikki kurdien mielenosoitusliikettä kohtaan on perustunut näiden laittomien piirteiden arvosteluun kurdien toiminnassa.
18. Ilta-Sanomien artikkeli Sisäministeri Ohisalo pyytää selvitystä poliisin toiminnasta – videot näyttävät: poliisi heitettiin kahakassa rajusti maahan https://www.is.fi/politiikka/art-2000006280924.html todisteluteemat: Myös Narinkkatorilla kurdit kohdistivat väkivaltaa poliisia kohtaan vielä samana syksynä 19.10.2019 Huuhtasen pahoinpitelyn jälkeen, poliisi joutui käyttämään tilanteessa etälamautinta kurdin rauhoittamiseen, sisäministeri Ohisalokin joutui ottamaan kantaa tilanteeseen, poliisilla oli selvityksensä mukaan tiedustelutietoja, joiden mukaan mielenosoitukseen oli osallistumassa “anarkistitaustaisia henkilöitä”, vasemmistoliitto-kytkös Huuhtasen pahoinpitelyssä, Huuhtasen kritiikki kurdien mielenosoitusliikettä kohtaan on perustunut näiden laittomien piirteiden arvosteluun kurdien toiminnassa.
19. Yleisradion artikkeli Sisäministeri Ohisalo sai selvityksen poliisin toiminnasta kurdimielenosoituksessa – “Olen tyytyväinen” https://yle.fi/uutiset/3-11040468 todisteluteemat: Myös Narinkkatorilla kurdit kohdistivat väkivaltaa poliisia kohtaan vielä samana syksynä 19.10.2019 Huuhtasen pahoinpitelyn jälkeen, poliisi joutui käyttämään tilanteessa etälamautinta kurdin rauhoittamiseen, sisäministeri Ohisalokin joutui ottamaan kantaa tilanteeseen, poliisilla oli selvityksensä mukaan tiedustelutietoja, joiden mukaan mielenosoitukseen oli osallistumassa “anarkistitaustaisia henkilöitä”, vasemmistoliitto-kytkös Huuhtasen pahoinpitelyssä, Huuhtasen kritiikki kurdien mielenosoitusliikettä kohtaan on perustunut näiden laittomien piirteiden arvosteluun kurdien toiminnassa.

Syytteet: Milan Jaffin johtaman Kurdish Mafia -jengin kohteena oli listahitistä tunnettu räppärihttps://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/d66db70d-2c5b-4bf7-ac6f-d9a60d9b63e3 Todistusteema: Koska poliisi, syyttäjä ja tuomioistuinlaitos eivät ole puuttuneet ajoissa kurdien laittomuuksiin, niin ongelma on pahentunut nopeasti jengiväkivallan suuntaan.

Asian pääkäsittelypäivä on keskiviikko 5.5.2021 klo 13. Kutsu asianomistajalle saapua henkilökohtaiseen kuulemiseen käräjäoikeuteen alla:

Asian yksityiskohtaisempi kuvaus löytyy alla olevasta esitutkintapöytäkirjasta:

Esitutkinnassa todisteena käytettiin kahta videotallennetta tapahtumista. Liite 1 on Narinkkatorin valvontakameratallenne (alla):

Toisena todisteena esitutkinnassa oli Huuhtasen itsensä kuvaama livetallenne 16.2.2019 tapahtumista:

Samat kurdien mielenosoitusaktivistit ovat käyneet Huuhtasen kimppuun useasti. Alla olevassa videossa sama Aso Viyan, joka mainitaan myös 16.2.2019 pahoinpitelyn esitutkintapöytäkirjassa kävi Huuhtaseen käsiksi jo 26.5.2018 Helsingin Rautatientorilla, video alla:

Poliisi on ollut haluton tutkimaan Huuhtaseen kohdistuvia fyysisiä loukkauksia ja kunnianloukkauksia, joita kurdit huutelevat:

Huuhtasen pahoinpidellyt ryhmä on luokiteltu Sisäministeriön raportissa väkivaltaisiksi ekstremisteiksi. Ryhmä selkeästi tunnisti Huuhtasen ja luonnehti esitutkinnassakin kuulusteluissa Huuhtasta törkeästi loukkaavilla termeillä kuten rasistinen terroristi. Täten heidän väkivaltansa Huuhtasta kohtaan on pitkälle ajalle sijoittuvaa, poliittisesti motivoitunutta, toistuvaa ja jatkuvasti raaistuvaa.

Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 2020 : Arvio väkivaltaisen ekstremismin tilanteesta Suomessa vuonna 2019 ja kehityksen suunta. 

Linkki raporttiin: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162174/SM__2020_08.pdf

Sama Huuhtaseenkin väkivaltaa useasti kohdistanut kurdien mielenosoitusliike on aiheuttanut lukuisia väkivaltaakin sisältäviä konflikteja viranomaisten kanssa. Alla olevassa videossa joukkoa Iso Omena -kauppakeskuksessa johtaa Said Moradi, joka oli vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas vuoden 2019 vaalissa samaan aikaan Huuhtasen kanssa.

Vakavamman 23.3.2019 tapahtuneen väkivallanteon jälkeen Huuhtanen kirjoitti nettisivulleen artikkelin kurdien vaarallisesta katuaktivismista. Artikkelissa (linkki alla) tuotiin esiin huoli poliittisesta väkivallasta Reformi-liikkeen eduskuntavaaliehdokas Panu Huuhtasta kohtaan. 

https://suomiensin.reformistudio.fi/?p=579

Artikkelin kuvana on alla oleva Said Moradin vaalimainos. Sama Moradi vastusti vartijoita Isossa Omenassa.

Artikkelissa tuodaan esiin myös tunnetun kurdi-aktivistin Anter Yasan lisäväkivaltaan Huuhtasta kohtaan yllyttävä kirjoitus heti 23.3.2019 väkivallanteon jälkeen. Yasa myöntää, että kurdien mielenosoitusjoukossa Helsingissä on myös ISIS:iä vastaan taistelleita veteraaneja, jotka ovat hyvin kykeneviä raakaankin väkivaltaan Huuhtasta ja muita kurdien kanssa erimielisiä kohtaan.

Nimet Vurgunin 16.2.2019 Helsingin Narinkkatorilla tekemää pahoinpitelyä Huuhtasta kohtaan ei voikaan tarkastella yksittäisenä tekona. Kyse on laajemmasta tapahtumakokonaisuudesta, jossa Huuhtaseen on kohdistettu jatkuvasti raaistuvaa väkivaltaa lähtien 26.5.2018 Rautatientorin mielenilmauksesta ja jatkuen 23.3.2019 käden murtamiseen johtavaan vakavaan tekoon saakka. Mm. jonkinlaisena joukon johtajana toimiva Aso Viyan on tunnistettavasti joko provosoimassa tai jopa itse kohdistamassa väkivaltaa Huuhtaseen kaikissa kolmessa tässä vastauksessa käräjäoikeudelle esitellyssä tapahtumassa.

Tekijöinä on kaikissa sama kurdien poliittinen mielenosoitusliike. Myös 16.2.2019 pahoinpitelyssä Vurgun kertoi esitutkinnassa, että tunsi Huuhtasen ennalta ja mainitsi motiiveinaan väkivaltaan ainakin seuraavat: Huuhtanen on terroristi, rasistinen terroristi, väitti Huuhtasen hyökänneen toisen kurdin kimppuun (ei pidä paikkaansa), poliisi suojelee Huuhtasta, Jumalan kädellä antoi lyönnin (Vugun on muslimi, joten Allah olisi esitutkintapöytäkirjassa ollut oikea termi), Huuhtanen loukkasi Abdullah Öcalania (ei pidä paikkaansa, Öcalan on Vurgunille islamin profeetta, vangittuna elinkautiseen terrorismista, PKK:n perustaja ja johtaja, PKK on luokiteltu marxilais-leninistiseksi terroristijärjestöksi USA:ssa 1997 ja EU:ssa 2002). PKK jatkaa terroristi-iskujen tekemistä edelleen Öcalanin vapauttamiseksi: https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2016082622227936

Myös todistajana 16.2.2019 tapahtumista kuultu kurdien mielenosoituksen järjestäjä Zilan Deniz vahvistaa kuulustelukertomuksessaan Huuhtaseen kohdistetun väkivallan motivaatiotaustaa. Deniz kuvailee Huuhtasta rasistiksi ja fasistiksi, minkä Huuhtanen kokee kunniaansa loukkaavana. Deniz sanoo Huuhtasta häiriköksi. Deniz antaa väärää tietoa todistajana, kun väittää Huuhtasen sanoneen kurdeja terroristeiksi tilanteessa. Kaikki Huuhtasen sanomat voi tarkistaa todisteena olevasta videosta. Mielenosoituksia saa kuvata, eikä sillä voi oikeuttaa väkivaltaa Huuhtasta kohtaan.

Koska Huuhtanen kokee kurdien mielenosoitusliikkeen toiminnan häntä kohtaan poliittisesti motivoituneena pitkäkestoisena häirintänä ja väkivaltana, jonka tarkoitus on estää myös Huuhtasen vaalityö eduskuntavaalissa, niin todisteena esitetään myös esitutkintapöytäkirja 23.3.2019 väkivallanteosta, jossa Huuhtasen kyynärluu lyötiin kepillä poikki: 

23.3.2019 tapahtumien esitutkintapöytäkirja tuo lisävaloa myös 16.2.2019 pahoinpitelyn motivaatiotaustaan. Myös 16.2.2019 tilanteessa Huuhtasta lyötiin lippukepillä kuten 23.3.2019 pahoinpitelyssä. Kepillä Huuhtasta 16.2.2019 lyönyt jäi poliisilta tavoittamatta.

23.3.2019 esitutkintapöytäkirjasta ilmenee, että Kahled Ramadan kertoo, että ‘kaikki me kurdit tiedämme tämän (Huuhtasen) porukan’. 

Mehmet Secilmis kertoo motivaationaan väkivaltaan Huuhtasta kohtaan sen, että hän uskoo Huuhtasen olevan Turkin konsulaatin palveluksessa ja määrättynä häiritsemään kurdeja. Secilmis uskoo Turkin maksavan Huuhtaselle toiminnasta. Tämä osoittaa, että kurdit kokevat käyvänsä jonkinlaista sotaa Turkkia vastaan Helsingin kaduilla ja Huuhtanen joutui tämän vuoksi väkivallan kohteeksi. 

Henri Juhani Sulku on ilmeisesti kurdien kanssa toimiva kantasuomalainen anarkisti. Hänen osallistumisensa väkivallantekoihin 23.3.2019 lisää epäilyjä, että Huuhtaseen kohdistettu väkivalta on poliittisesti motivoitunutta tarkoituksena nimenomaan estää Huuhtasen eduskuntavaalityötä väkivallalla ja sen uhkaa luomalla Huuhtasen vaalitoreilla työskentelyä estämään. Anarkisteilla on tiiviit yhteydet vasemmistoliittoon.

Aso Viyan myöntää 23.3.2019 tapahtumien esitutkintapöytäkirjassa, että hänen väkivaltainen käytöksensä johtui siitä, että Huuhtanen kuului ‘oikeistolaiseen porukkaan’. Viyan sanoo olevansa mielenosoituksen ‘järjestäjä’ ja siten oikeutettu toimiinsa Huuhtasta kohtaan.

Sama mielenosoituksen ilmoittaja Zilan Deniz kuin 16.2.2019 kertoo 23.3.2019 tapahtumien esitutkinnassa että pitää Huuhtasta ‘pääprovosoijana’. Hän kertoo kurdien tuntevan Huuhtasen. Deniz kutsuu Huuhtasta taas häiriköksi.

Laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Asiaa ei tulisi käräjäoikeudessa käsitellä vain yksittäisenä väkivallantekona, vaan tulisi nähdä kurdien mielenosoitusliike koko Helsingin kaupungin yhteiskuntarauhalle ja kaupunkilaisten turvallisuudelle uhkana olevana ryhmänä. 

16.2.2019 tapahtumat Huuhtasen pahoinpitelyn jälkeen ovat hyvin huolestuttavia. Huuhtasta lyötiin tilanteessa, jossa Huuhtanen jutteli kahden Helsingin poliisilaitoksen ennaltaehkäisevä toiminnan (EET) poliisin kanssa. Lyönnin jälkeen poliisit ottivat lyöjän kiinni, mutta muut kurdimielenosoittajat vapauttivat kiinniotetun poliisin hallusta. Tilannehan täyttää selkeästi ainakin vangin laiton vapauttaminen (poliisin rikosilmoituksessa kirjattu tällä nimikkeellä) rikosnimikkeen tunnusmerkistön. Jostain syystä syyttäjä nosti syytteen vain haitanteko virkamiehelle nimikkeellä.

Huuhtanen kokee, että poliisi antoi kurdimielenosoittajille vaarallisen signaalin, kun antoi kurdien vapauttaa Huuhtasta lyöneen Vurgunin ja vieläpä antoi mielenosoituksen jatkua tämän jälkeen. Kurdeille syntyi käsitys, että näin voi Suomessa toimia, eikä poliisi voi heille mitään.

Huuhtanen kokee, että hänen vakavampi pahoinpitelynsä 23.3.2019 oli pitkälti seurausta tästä poliisin pehmeydestä 16.2.2019 tapahtumissa. Sama Helsingin poliisin lepsu asenne kurdien mielenosoitusliikkeen aggressiota kohtaan toistui 23.3.2019, kun viiden henkilön pahoinpitelyn jälkeenkin poliisi antoi kurdien jatkaa mielenosoitustaan normaalisti.

Tällainen asenne Helsingin poliisilta on hyvin omituinen. Jo monet kerrat kurdien mielenosoitukset olivat Helsingissä muuttuneet mellakanomaisiksi ja kaoottisiksi. Usein kurdit ovat myös käyneet järjestystä palauttaviin poliiseihin käsiksi.

Usein mielenosoitukset ovat olleet ilmoittamattomia ja niihin on liittynyt mm. laitonta liikenteen häirintää:

Vuonna 2012: https://yle.fi/uutiset/3-6362975

Vuonna 2018: https://yle.fi/uutiset/3-10113080

Kurdit myös menivät Eduskunnan täysistuntoon mielenosoittamaan, vaikka se on laitonta:

https://yle.fi/uutiset/3-10066439

Kurdit ovat hyökänneet Turkin lähetystöä vastaan ikkunoita rikkoen ja poliisiikin väkivaltaa kohdistaen usempaan kertaan:

https://yle.fi/uutiset/3-8371504

https://yle.fi/uutiset/3-11019976

Myös Narinkkatorilla kurdit kohdistivat väkivaltaa poliisia kohtaan vielä samana syksynä 19.10.2019 Huuhtasen pahoinpitelyjen jälkeen. Poliisi joutui käyttämään tilanteessa etälamautinta kurdin rauhoittamiseen. Sisäministeri Ohisalokin joutui ottamaan kantaa tilanteeseen. Yle: Poliisilla oli selvityksensä mukaan tiedustelutietoja, joiden mukaan mielenosoitukseen oli osallistumassa “anarkistitaustaisia henkilöitä”. (vasemmistoliitto-kytkös, Huuhtasen lisäys tähän).

https://yle.fi/uutiset/3-11028040

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006280924.html

https://yle.fi/uutiset/3-11040468